GGZ NHN ontstond in 1997 uit de fusie van een aantal regionale instellingen. U kunt er uitgebreide informatie vinden op www.ggz-nhn.nl  Het werkgebied is Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland; er wordt gewerkt in en vanuit ruim dertig locaties. Het belangrijkste uitgangspunt in de behandeling van psychische klachten en stoornissen is vervat in het motto: ‘Beter worden doe je thuis’. Dat wil zeggen dat cliënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden gelaten en de zorg zoveel mogelijk ambulant is. In de filmzaal van de Verhalenkamer kunt u documentaires zien over de moderne GGZ, bijvoorbeeld over de wijkteams, de activiteitencentra, begeleid wonen enz. Ook zijn er herstelverhalen van (ex)-cliënten te zien en elke eerste dinsdagavond van de maand wordt er ‘live’ een herstelverhaal verteld.

Share This: