Delen is helen

Iedere maand zal iemand zijn herstelverhaal delen voor gasten, belangstellenden, hulpverleners, familie en vrienden. Indrukwekkende verhalen van mensen zoals jij en ik die hebben geleerd na het vallen weer op te staan. Deelname is gratis en belangstellenden zijn van harte welkom.

Wat zijn Herstelverhalen?

Wanneer je worstelt met gevoelens als; onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is de hoop, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, in jouw eigen weg van Herstel?

We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er hoop en vertrouwen wordt doorgegeven, dat Herstel wel degelijk mogelijk is! Door ervaringen te delen creëren we een kettingreactie. “Wat jij kan, kan ik ook!”

Als hulpverlener hoor je vanuit eigen ervaringen wat wel en wat niet herstel bevorderend werkt.

Wat is de Herstel Werkplaats?

Een Herstel Werkplaats is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid samen komen om te werken aan hun herstel. Een plek voor, door en met mensen met een psychiatrische achtergrond en ervaringskennis. Een plek die kwetsbare mensen nieuw perspectief biedt, door middel van ruimte, ontmoeting, het verstrekken van informatie en ontwikkelingsmogelijkheden.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?
We zijn vanuit herstelwerkplaats Hoorn bereikbaar op 06-12150197 of via herstelwerkplaatsHoorn@ggz-nhn.nl

Maandag 2 november a.s. zal Ervaringsdeskundige Alexandra haar herstelverhaal met ons delen

Locatie: online via livestream

Datum: maandag 2 november 2020

Aanvang: om 15.45 uur kan er worden ingelogd op de livestream en om 16:00 uur starten we.

Aanmelden via: www.ggz-nhn.nl/aanmeldenherstelverhaal

Heb je je aangemeld? Je ontvangt op de dag van het herstelverhaal de inloglink in je mailbox.

Let op: we vragen collega’s/medewerkers van de GGZ NHN nadrukkelijk om NIET in te loggen op de vergadering van het online herstelverhaal in Lifesize. Wil je komen luisteren? Meld je aan via bovenstaande link, en je krijgt de inloglink van de livestream toegestuurd.

Het verhaal van Alexandra in het kort:

‘Graag vertel ik je mijn herstelverhaal. Hoe ik ben omgegaan met depressies die in mijn tienerjaren ontstonden, vanuit een laag zelfbeeld samen met vervelende gebeurtenissen die in mijn leven plaatsvonden. 5 jaar geleden toen ik eindelijk mijn burn-out kreeg, begon ik kennis te maken met herstel. Deze reis ging gepaard met vallen en opstaan, leren en ont-leren en uiteraard heel veel veerkracht’.

Alexandra