Elke eerste dinsdag van de maand vertelt iemand zijn verhaal van 19.00 uur tot 21.00 uur

Geen entree, een bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wat zijn Herstelverhalen?

Wanneer je worstelt met gevoelens als onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is de hoop, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, in jouw eigen weg van Herstel?

We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er hoop en vertrouwen wordt doorgegeven, dat Herstel wel degelijk mogelijk is! Door ervaringen te delen creëren we een kettingreactie. “Wat jij kan, kan ik ook!”

Zeker ook informatief voor hulpverleners: je hoort vanuit eigen ervaringen wat wel en wat niet herstelbevorderend werkt.

Wat is de Herstel Werkplaats?

Een Herstel Werkplaats is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid samen komen om te werken aan hun herstel. Een plek voor, door en met mensen met een psychiatrische achtergrond en ervaringskennis. Een plek die kwetsbare mensen nieuw perspectief biedt, door middel van ruimte, ontmoeting, het verstrekken van informatie en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie zie: http://www.ggz-nhn.nl/herstelwerkplaats.

Dinsdagavond 1 oktober deelt Anne-Barbera in Heiloo haar verhaal in de prachtige Verhalenkamer Willibrordus

Het verhaal van Anne-Barbera in het kort:

Hoop en glans
Ooit lang geleden toen mijn wereld nog uit boeken, studievrienden en het verenigingsleven bestond, werd ik in een zomer ziek.
Zo ziek dat ik in één klap met alles moest stoppen. Mijn leven en toekomst zag er ineens totaal anders uit: geen predikante met een eigen gemeente en mensen voor wie ik zielzorger mocht zijn.
Ik was patiënte met medicatie, dagbesteding en steun van familie en vrienden. De hoop op een glansrijke toekomst was verloren gegaan.
Nu bijna 25 jaar later, heb ik mijn leven glans gegeven.
Ik heb heel hard aan mezelf gewerkt: vele therapievormen zoals schematherapie, traumatherapie en haptotherapie heb ik met succes gevolgd. Leren voelen en mogen voelen en de gedachten in mijn hoofd laten voor wat ze zijn heb ik geleerd met ACT, Acceptance & Commitment Therapie en Mindfulness. En ik ben niet gestopt om aan mezelf te werken: ik blijf opleidingen en trainingen kiezen en afmaken.
Nu ben ik sinds dit jaar werkzaam als ervaringsdeskundige bij de Herstelwerkplaats in Alkmaar, waar ik erg van geniet. Nu mag ik hoop geven en steun en mensen in staat stellen op te komen voor zichzelf en hun ontwikkeling. Graag vertel ik nog meer tijdens mijn herstelverhaal

Indrukwekkende verhalen van mensen zoals jij en ik die hebben geleerd na het vallen weer op te staan.
Dit verhaal is bedoeld voor geïnteresseerden, hulpverleners, familie en vrienden. Entree is kosteloos (eventuele bijdrage is geheel vrijwillig) en belangstellenden zijn van harte welkom.

Koffie en thee staan klaar om 19:00 uur en om 19:30 uur is de start van het verhaal, De Olvendijk 2 Heiloo in de Verhalenkamer Willibrordus

Share This: