Elke eerste dinsdag van de maand vertelt iemand zijn verhaal van 19.00 uur tot 21.00 uur

Geen entree, een bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wat zijn Herstelverhalen?

Wanneer je worstelt met gevoelens als onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is de hoop, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, in jouw eigen weg van Herstel?

We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er hoop en vertrouwen wordt doorgegeven, dat Herstel wel degelijk mogelijk is! Door ervaringen te delen creëren we een kettingreactie. “Wat jij kan, kan ik ook!”

Zeker ook informatief voor hulpverleners: je hoort vanuit eigen ervaringen wat wel en wat niet herstel bevorderend werkt.

Wat is de Herstel Werkplaats?

Een Herstel Werkplaats is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid samen komen om te werken aan hun herstel. Een plek voor, door en met mensen met een psychiatrische achtergrond en ervaringskennis. Een plek die kwetsbare mensen nieuw perspectief biedt, door middel van ruimte, ontmoeting, het verstrekken van informatie en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie zie: http://www.ggz-nhn.nl/herstelwerkplaats.

Dinsdag 7 februari – 2017 deelde Diana haar verhaal in:

Diana is sinds vorig jaar werkzaam als ervaringsdeskundige in Enkhuizen.

Diana wil jullie graag vertellen hoe zij steeds verder in haar verslaving gleed, maar vooral ook hoe zij daar uiteindelijk is uitgeklommen.

“Mei 2012: Het voelt alsof ik na een hele lange reis eindelijk thuis ben hier.  Hier in de kliniek vallen de puzzelstukjes voor mij op hun plek. IK BEN VERSLAAFD!
Ik ervaar een soort van kalmte en innerlijke rust. Ik stond machteloos tegenover mijn verslaving en mijn leven was onhanteerbaar geworden…”

Koffie en thee staan klaar om 19:00 uur en om 19:30 uur is de start van het verhaal, De Olvendijk 2 Heiloo in de Verhalenkamer Willibrordus

Indrukwekkende verhalen van mensen zoals jij en ik die hebben geleerd na het vallen weer op te staan.
Dit verhaal is voor bedoeld voor geïnteresseerden, hulpverleners, familie en vrienden. Entree is gratis en belangstellenden zijn van harte welkom.

Share This: